ANADOLU BULUŞMALARI 14

KIZILCAHAMAM – 2020

İnsan, hem içinde yaşadığı toplumun bir ferdi hem de yüzyılların insanlık birikiminin bir kemaletidir aslında. Onu bilmek; görmek, gezmek, okumak, incelemektir. Bunlar var olduğu halde eğer bunların peşine düşmüyorsak bilinki bundan hesaba çekileceğiz.

İNSAN İNSANIN UMUDUDUR (Turgay Aldemir)

Küreselleşen dünya düzeninin hegemonyası altında kozmopolit bir hayat yaşayan günümüz insanı, yaşadığı sarsıcı dönüşümler sonucu kendi metafiziğine, tarihine ve dünya tasavvuruna yabancılaşmıştır. Bütün hayatı açlık, sefalet, sömürü ve yoklukla geçen dünyanın mazlum halkları, yeniden kendi hayatına, evine, devletine, ekonomisine, eğitimine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

İnsan; beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır. İnsanın bu iki yönü, iki farklı eğilimini sembolize eder. İnsan, bedeniyle maddeye bağlanmakta, ruhuyla ise yüce ve ulvi bir manaya kapı aralamaktadır. Bu nedenle insan âlemde var olan canlı-cansız her şeye bir yönüyle benzemektedir. İnsanlık tarihi de insanın zatında mündemiç bulunan bu iki vasfın birbiriyle mücadelesine sahne olmaktadır.

Yazının Devamı…
Diğer fotoğraflar

KISA KISA

1. GÜN

Selamlama ve Açılış Konuşmaları

Felsefi Düşüncede İnsan

Dini Düşüncede İnsan

2. GÜN

Politik, Ekonomi ve İdeolojik Bir Varlık Olarak İnsan

Sosyal Bir Varlık Olarak
İnsan

Hasbihal: İnsan Olmak – İnsan Kalmak

3. GÜN

Gelişen Teknolojiler ve Bilim Bağlamında İnsan

Pandemi Süreci Strateji Çalışmalarının Müzakeresi

Gençlik Oturumu:
Bir İnsanlık Durumu Olarak Gençlik

Akşam Oturumu: (Mehmet Görmez) Beşeriyet, Ademiyet ve İnsaniyet

4. GÜN

Gelişen Teknoloji ve Bilim Bağlamında İnsan

Müslüman Çocuğu Yeniden
Düşünmek

Din İle İlişkimizi Yeniden
Düşünmek

Akşam Oturumu – 2: Gelişen Teknoloji ve Bilim Bağlamında İnsan

5. GÜN

Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi