Anadolu Buluşmaları I. Gün Oturumları

Açılış Konuşması – Turgay ALDEMİR

Anadolu Platformu tarafından Ankara Kızılcahamam’da “Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek” üst başlığı ile 15.’si düzenlenen Anadolu Buluşması’nın birinci gün oturumları Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından yüksek kaliteli video olarak tekrar düzenlendi.

Oturumları kronolojik olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.

Selamlama Konuşmaları

15. Anadolu Buluşmaları | I.Oturum – Türkiye’de Sivil Toplumun Değerlendirilmesi

15. Anadolu Buluşmaları | II.Oturum – Türkiye’de Sivil Toplumun Muhasebesi

15. Anadolu Buluşmaları | III. Oturum – İslam Dünyasinda Sivil Toplum Tecrübesi

Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek

15. Anadolu Buluşmaları | IV. Oturum – Değişim, Dönüşüm Ve Sivil Toplum

15. Anadolu Buluşmaları | V. Oturum – Teknolojiler ve Dijitalleşme
Bağlamında Sivil Aktörler

15. Anadolu Buluşmaları | VI.Oturum – Sivil Toplumun Değişen Aktörleri

15. Anadolu Buluşmaları | VII. Oturum – Sivil Alanda Stratejik Yaklaşımlar

15. Anadolu Buluşmaları | Değerlendirme ve Sonuç Bildirisi