ERDEMLİ TOPLUM

 • Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu Kuzuluk Sempozyumu 4. Buluşması, 27 Temmuz – 01 Ağustos 2009 tarihleri arasında “Erdemli Toplum” üst başlığıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Sempozyum sonunda aşağıdaki hususlar belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
 • Erdemli toplum; değer katan, ufuk açan, takvaya dayalı değişim ile gelişimi önceleyen, kardeşlik hukukunu gözeten bireylerden oluşur.
 • Bu coğrafyanın asli unsuru olarak, bizden öncekilerin açmış olduğu yolda, inandığımız değerleri toplumsallaştırmalıyız. Geleceğe yollar açmak için bizimle başlayan ama bizimle bitmeyen kurumlar inşa etmeliyiz.
 • Erdemli toplum, erdemli aileyle mümkündür. Aile içinde hikmet ve muhabbete dayalı bir iletişim oluşturmalıyız.
 • Meseleleri başkalarının referanslarıyla değil, kendi akıl ve yöntemlerimizle çözmeye çalışmalıyız. Havva’yı Âdem’in duasına ortak gören bir anlayışla, kadın ile erkek yan yana insanlığın ortak vicdanı olmalıyız.
 • Sanat, toplumun erdem aynasıdır. Sanattan uzak kalarak erdemli olunamaz. Arzımızı, ırzımız olarak görmeli, manevi terbiyemizden güç alarak kulluğumuza estetik kazandırmalıyız.
 • İsraf, başkasına ait bir hakkın gaspıdır. Mülkle olan ilişkimizi vahiy ile şekillendirmeliyiz. Erdemli toplum; veren elin, alan elden daha hayırlı olduğu bir toplumdur.
 • Erdemi yeryüzünün her yerine, hiçbir sınır, engel ve baskıya boyun eğmeden yaymak, Müslüman’ın dünya ufkunun gereğidir.
 • Tarihin derinliklerinden süzülerek gelen erdemli toplum modelimizi, tarih okumalarımızı, derinleştirerek ve geliştirerek, geleceğe tutulan bir projeksiyon olarak görmemiz gerekmektedir.
 • Ümmet bilinci ile gündelik politikaların üzerinde, siyaseti; hak, adalet ve özgürlük temeline oturtan bir anlayış geliştirilmeli ve sivil toplumu güçlendirmeliyiz.
 • Davet, erdemli toplumu oluşturmada toplumun bütününü kapsamalıdır. Mârufu emretmek kadar münkerle mücadele etmek de erdemli toplumun inşası için vazgeçilmezdir.
 • Müslüman, çatışmacı değil birleştiricidir. Farklılıkları zenginlik olarak görür. Bundan dolayı İslam›ın esaslarına ve insanın fıtratına aykırı olan, anlayış ve yaklaşımların dışında ve karşısında olmalıyız.
 • Dil, düşünceyi taşıyan en önemli unsurdur. Toplumun erdem boyutu, kullandığı dilin yapısı ve içeriğine göre şekillenir. Anlaşılabilen, nesillere sorunsuz aktarılabilen, yerel değerleri kapsayan ve evrensel değerleri taşıyabilen, kuşatıcı ve olumlu bir dil kullanılmalıdır.
 • Erdem; söz ile fiillerimizi kuşatan, bizi, toplumu ve bütün insanlığı selamete taşıyacak olan ahlaki bir duruştur.

Tertip Komitesi