You are here:Ana Sayfa-Yayınlarımız
Yayınlarımız2020-08-24T12:09:12+03:00

İslam Dünyasında Temel Sorunlar (Şiddet, Mezhepçilik ve Darbeler)

Bugün İslam ümmeti, fitne ve tefrika ateşiyle tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşıyor. Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de, Nijerya’da ve İslam coğrafyasının birçok yerinde çatışmalar, şiddet ve vahşet durmaksızın devam ediyor. Emperyalist güçler asırlardır oynadıkları oyunlarla Müslümanların onurunu ve izzetini ayaklar altına almak istiyor. Mezhebi, meşrebi, anlayışı ne olursa olsun diğerinin mezhebini, meşrebini, anlayışını tefrika vesilesi kılan ve kardeşini küfür ile suçlayan bir zihniyet, İslam’ı ve Müslümanları temsil edemez. Tevhid, sadece bir inanç ve düşünce sistemi değil, aynı zamanda bir yaşama biçimidir. Vahdet şuurunu toplumsal hayatta gerçekleştirmenin yolu, farlılıklara tahammülü, merhameti, sosyal adaleti ve ahlak bilincini inşa etmektir. Vahdet, İslam ümmetinin inşa ettiği mümtaz medeniyetlerin, bu medeniyetlerin ortaya koyduğu büyük tecrübelerin farkında olmaktır. Müslümanların bugün küfrün karşısında tek ses, hainin karşısında tek yürek, zalimin

Eylül 1st, 2016|Yayınlarımız|

Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa

“Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa”, Anadolu Platformu tarafından 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da yapılan 10. Anadolu Buluşmaları’nın sempozyum kitabıdır. Muhasebe sürecinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için meselenin öncelikle tarihi ve küresel bir perspektifle ele alınması gerekmektedir. 10. Anadolu Buluşmaları’nda ilk günkü açılış konuşmalarının ardından ikinci gün düzenlenen oturumlarda dünyanın son yüzyıllık muhasebesi yapıldı. Katılımcılar, özellikle Soğuk Savaş öncesi ve sonrasındaki çift kutuplu ve tek kutuplu dünyanın analizini ortaya koydular. Hemen arkasından, aynı günkü oturumda İslam dünyasının son yüzyılı irdelendi. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sonrasında kurulan ulus devletler, yakın zamanda yükselen halk isyanları ve muhtemel gelecek senaryoları ele alındı. Üçüncü gün oturumlarında ise Arap devrimlerinin muhasebesi yapıldı ve nereden nereye gelindiği ortaya konuldu. Bu oturumda Arap devrimlerinde yer almış, olayları yaşayan isimlerin yer alması,

Eylül 1st, 2015|Yayınlarımız|

Siyaset, Ahlak ve Cemaatler

“Siyaset, Ahlak ve Cemaatler”, Anadolu Buluşmaları 9’un sempozyum kitabıdır. “Siyaset, Ahlak ve Cemaatler” üst başlığıyla tertiplenen sempozyum 12-17 Ağustos 2014’te Kuzuluk’ta yapılmıştır. “Sempozyum Kitaplığı” serisinden çıkan bu eser, 6 gün boyunca “Anadolu Buluşmaları”nda sunulan tebliğlerden oluşmuştur. Kuzuluk’ta yapılan sempozyumda birçok isim konu üzerine önemli tebliğler sunmuşlardır.   İÇİNDEKİLER 1. GÜN - AÇILIŞ SEMİNERİ Turgay ALDEMİR (Siyaset, Ahlak ve İslami Hareket) 2. GÜN - DİN, DEVLET, SİVİL TOPLUM ve CEMAATLER STK’lar - Siyaset İlişkisi Yılmaz ENSAROĞLU Devlet Yapılanmasında Bürokratik Oligarşi Av. Cüneyt TORAMAN İSLÂM DÜŞÜNCE GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI Ehl-i Sünnet ve Yeni Yüzleri Prof. Dr. Selahattin POLAT Şia ve Yeni Yüzleri Av. Haki DEMİR GELECEĞİN İHYASINDA REFERANS YAPILAR Fütüvvet Hareketi ve Ahilik Prof. Dr. Mikail BAYRAM TÜRKİYE İSLÂMİ OLUŞUMLARINDA DEĞİŞİM SANCILARI - 1 İslâmi

Eylül 1st, 2014|Yayınlarımız|

Değişen Dünya ve İslam

“Değişen Dünya ve İslam” adlı eser, Anadolu Buluşmaları’nın 8. kitabıdır. Anadolu Platformu tarafından her yıl yaz ayında yapılan ve “Anadolu Buluşmaları” adını taşıyan sempozyumun sekizincisi 20-25 Ağustos 2013 yılında Kuzuluk’ta gerçekleşmiştir. "Sempozyum Kitaplığı” dizisinden çıkan bu eser, 6 gün boyunca “Anadolu Buluşmaları”nda sunulan tebliğlerden oluşmuştur. “Değişen Dünya ve İslam” kitabında çok sayıda yazar, entelektüel ve akademisyenin önemli tebliğlerini bulabilirsiniz. İÇİNDEKİLER 1. GÜN - AÇILIŞ SEMİNERİ Turgay ALDEMİR (Değişen Dünya ve İslam) 2. GÜN - DEĞİŞEN DÜNYA Son Yüzyılda Ne Oldu? H. Erkam ALTINTAŞ Ne Değişti? Küreselleşme ve Türkiye Bekir Berat ÖZİPEK AFRİKA VE İSLAM Afrika Ne Anlam İfade Ediyor? Ramazan KAYAN Afrika / Misyonerlik ve İslam’ın Dirilişi Musa BANGURA DEĞİŞEN DÜNYA VE GENÇLİK ŞİİR; Suçlarını Bilmeden Öldürülenler İçin; Bülent SÖNMEZ 21. Yüzyıl Gençliği /

Eylül 1st, 2013|Yayınlarımız|

İnsanlığın Adalet ve Özgürlük Arayışı

"Sempozyum Kitaplığı" serisinden okurun istifadesine sunulan "İnsanlığın Adalet ve Özgürlük Arayışı" üst başlıklı eser, Anadolu Buluşmaları'nın 7. kitabıdır. Anadolu Platformu tarafından 2006 yılından beri düzenli olarak yapılan Anadolu Buluşmaları'nın yedincisi  24-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında Kuzuluk'ta gerçekleşmiştir. İslam dünyasının önemli aydınlarının, kanaat önderlerinin, eğitimci, yazar ve akademisyenlerinin katıldığı bu organizasyonda ülkemizin ve bölgemizin önemli konuları tartışılmakta, farklı tecrübeler harmanlanmakta, ortak bir akıl ve hassasiyet oluşturulmaya çalışılmaktadır. "İnsanlığın Adalet ve Özgürlük Arayışı", bu programda konuşan katılımcıların tebliğlerinden oluşmaktadır.   İÇİNDEKİLER Açılış Semineri İbrahim BAHAR (Dün ve Bugün) Turgay ALDEMİR (İnsanlığın Adalet ve Özgürlük Arayışı) PANEL Gazi Kılıçparlar - Başkan Hak Arama Bilinci  Hak Arama Bilinci-İktidar Çelişkisinde Bireysel ve Toplumsal Sorumluluk Av. Muharrem BALCI Bütün Hak ve Özgürlükler Açısından Bilinç Oluşturma Av. Cüneyt TORAMAN PANEL - Yeni Dünyaya Biz Ne

Eylül 1st, 2012|Yayınlarımız|

Gençlik ve Gelecek

Gençlik bir dönem değil, bir ruhtur. Gençlik bir hazinedir ve geleceğimizin mimarıdır. Gençliğin inşası, geleceğin inşasıdır. Gençliğe sahip çıkmamak, manevi bir soykırımdır. Yanı başımızda sosyal medya üzerinden harekete geçen toplumsal halk ayaklanmalarının başat aktörü konumunda olan gençlik, karşımıza aldığımız bir sorunun adı değil, yanımızda hissettiğimiz bir gücün adıdır. Ailelerin, toplumların, ülkelerin, cemiyet ve cemaatlerin geleceği, yetiştirecekleri yetenekli ve sorumluluk sahibi gençlerin varlığına bağlıdır. Zamanın nesnesi değil, öznesi olan bir gençlik, geleceği inşa edebilir. Hayâ ve edebi kuşanmış, farklı bakabilen, sorgulayan, analiz eden, ufku yaşadığı coğrafyanın dışına taşan bir gençlik, toplumun öncüsü olabilir. Geleceğe yürümek, ancak yetişkinlerin tecrübesi ile gençlerin heyecan ve aksiyonunun buluşturulmasıyla mümkündür. İnsan potansiyelinin en yüksek dönemi olan gençlik; yenilikçi, devrimci ve aksiyonerdir. Gençliği muhafazakârlaşan toplumlar, kendi medeniyetini geleceğe taşıyamazlar.  

Eylül 1st, 2011|Yayınlarımız|

Medeniyet Tasavvurumuz

“Medeniyet Tasavvurumuz”, Anadolu Platformu tarafından 26-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında Kuzuluk’ta yapılan 5. Anadolu Buluşmaları’nın sempozyum kitabıdır. 2006 yılındaki ilk Anadolu Buluşması’nda “Aile ve İle­tişim”, 2007 yılında “Değer Merkezli Kurumsallaşma”, 2008 yılında “Eğitim ve Sivil Toplum”, 2009 yılında “Erdemli Top­lum”, 2010 yılında ise “Medeniyet Tasavvurumuz” üst başlık­larının irdelendiği sempozyumlar gerçekleştirilmişti. Bu buluşmalarda, zikredilen üst başlıklar üzerinden ülke­mizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çözüm öne­rileri geliştirildi. Sorunun değil, çözümün bir parçası olabilme­nin gayretleri ortaya konuldu. Toplumun bütün katmanlarını kucaklamak ve ulaşabi­leceğimiz bütün sorunlarını çözmek, öncelikli meselemizdir. Çalışmaların süreklilik kazanması için bu organizasyonların yapılması bir zorunluluk olarak görülmüştür. Bizler, Anadolu Platformu olarak medeniyet tasavvuru­muzu oluştururken bugüne kadar ortaya konan bütün hâsıla­lardan faydalanmayı, gerektiğinde yeni perspektifler ekleyerek tasavvurumuzu diri tutmayı ve önder kılmayı esas alırız. İnsanlığın vicdanını

Eylül 1st, 2010|Yayınlarımız|

Erdemli Toplum

Anadolu Platformu tarafından tertiplenen “Erdemli Toplum” başlıklı sempozyum 27 Temmuz – 1 Ağustos 2009 tarihinde Kuzuluk’ta yapılmıştır. Aynı zamanda kitap için de isim olarak belirlenen “Erdemli Toplum”, Anadolu Buluşmaları 4’ün sempozyum bildirilerinden meydana gelmiştir. Sempozyum konusu, sunulan bildirilerle farklı boyutları ile ele alınmıştır. Önemli isimler, konuyla ilgili düşünceler ve alternatifler ortaya koyup tebliğler sunmuşlardır. Bu tebliğler, tebliğcilerin konuyla ilgili yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. İÇİNDEKİLER 1. GÜN - AÇILIŞ SEMİNERİ Turgay ALDEMİR (Erdemli Toplum’a Yürürken) Necip CENGİL (Dünyamızda Cenneti Yaşanır Kılmak) AİLEDE ERDEM Eşler Arası Erdemli İlişki Esan GÜL Yitip Giden Erdemin Ardından Hıdır AKASLAN Çalışmalarımızda ve Eğitim Düzenimizde Erdemi Yakalamak Alparslan DURMUŞ 2. GÜN Düşüncede ve Eylemde Erdemli Toplum Cevat ÖZKAYA Kadın’ın Erdemli Yüzü  Cihan AKTAŞ Erdemli İnsan Olarak Vicdan Düşüncesi  Yıldız RAMAZANOĞLU Ahlakta ve

Eylül 1st, 2009|Yayınlarımız|
Go to Top