Bugün İslam ümmeti, fitne ve tefrika ateşiyle tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşıyor. Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de, Nijerya’da ve İslam coğrafyasının birçok yerinde çatışmalar, şiddet ve vahşet durmaksızın devam ediyor. Emperyalist güçler asırlardır oynadıkları oyunlarla Müslümanların onurunu ve izzetini ayaklar altına almak istiyor.

Mezhebi, meşrebi, anlayışı ne olursa olsun diğerinin mezhebini, meşrebini, anlayışını tefrika vesilesi kılan ve kardeşini küfür ile suçlayan bir zihniyet, İslam’ı ve Müslümanları temsil edemez.

Tevhid, sadece bir inanç ve düşünce sistemi değil, aynı zamanda bir yaşama biçimidir. Vahdet şuurunu toplumsal hayatta gerçekleştirmenin yolu, farlılıklara tahammülü, merhameti, sosyal adaleti ve ahlak bilincini inşa etmektir. Vahdet, İslam ümmetinin inşa ettiği mümtaz medeniyetlerin, bu medeniyetlerin ortaya koyduğu büyük tecrübelerin farkında olmaktır. Müslümanların bugün küfrün karşısında tek ses, hainin karşısında tek yürek, zalimin karşısında yekvücut olabilmesi, her şeyden önce mezhebini, meşrebini, cemaatini, ırkını, dilini ve coğrafyasını değil, İslam’ın tevhid ve vahdet anlayışını içselleştirerek esas almasıyla mümkün olacaktır.

İÇİNDEKİLER


AÇILIŞ SEMİNERİ

 • İslam Dünyasının Serencamı Turgay ALDEMİR

I. OTURUM – DARBELER VE SONUÇLARI

Gazi KILIÇPARLAR Oturum Başkanı

 • Modern Dünyada Darbelerin Oynadığı Rol Altan ÖZKANLI
 • Türkiye’de Darbelerin Tarihi ve Sonuçları Hüseyin ÖZHAZAR

II. OTURUM – SURİYE VE ARAP BAHARI

Emrah KEKİLLİ Moderatör-Mütercim

 • Suriye ve Bölgenin Geleceği Es’ad MUSTAFA
 • Adil Bir Dava İçin Savaşıyoruz Albay Abdulcabbar AKİDİ
 • Tarih, Bizim Yanımızdadır Dr. Azzam TEMİMİ

III. OTURUM – ŞIDDET, MEZHEPÇİLİK VE DİN

Prof. Dr. Hasan AYIK Oturum Başkanı

 • İslam Düşüncesinde Mezhepler ve Mezhepçilik Olgusu – Prof. Dr. Sönmez KUTLU

IV. OTURUM – İSLAM’DA CİHAD

Hasan BURAK Oturum Başkanı

 • Cihad Kavramı ve Hitap Alanı Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK
 • Cihadın İslam Dünyasındaki Karşılığı Abdulbaki ÇAĞATAY

HASBİHAL

 • Turgay ALDEMİR
 • Rabia ALDEMİR
 • İbrahim BAHAR
 • Ali KILAVUZ
 • Abdülvahit YÜCEL

V. OTURUM – İSLAM DÜNYASINDA ŞİDDET

Prof. Dr. Ekrem ATALAN Oturum Başkanı

 • Yeni Türkiye’de Din Anlayışı Dr. Necdet SUBAŞI
 • İslamofobi ve İslam Dünyasındaki Şiddetin Kaynağında Batı’nın Rolü Prof. Dr. Muhittin ATAMAN

VI. OTURUM – DARBELER, SONUÇLARI VE YENİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Niyazi ÖZDEMİR Oturum Başkanı

 • Bir Kavram Olarak Darbe ve Darbelerin Zihniyet Hermeneutiği Mehmet ULUKÜTÜK
 • 15 Temmuz Darbesi ve Yeni Türkiye’nin Geleceği Doç. Dr. Fahrettin ALTUN

HASBİHAL

 • Ramazan KAYAN

VII. OTURUM – TEMEL KAYNAKLARA YAKLAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Yrd. Doç. Dr. Mahsum AYTEPE Oturum Başkanı

 • Modern Dönemde Kur’an’a Yaklaşımlar ve Ortaya  Çıkardığı Sorunlar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 • Modern Dönem Sünnet Anlayışları ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar Prof. Dr. Bünyamin ERUL 401

VIII. OTURUM – DİN VE ŞİDDET PARADOKSU

 • Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ

SONUÇ BİLDİRİSİ[/av_textblock][/av_one_half]