“Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa”, Anadolu Platformu tarafından 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da yapılan 10. Anadolu Buluşmaları’nın sempozyum kitabıdır.

Muhasebe sürecinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için meselenin öncelikle tarihi ve küresel bir perspektifle ele alınması gerekmektedir. 10. Anadolu Buluşmaları’nda ilk günkü açılış konuşmalarının ardından ikinci gün düzenlenen oturumlarda dünyanın son yüzyıllık muhasebesi yapıldı. Katılımcılar, özellikle Soğuk Savaş öncesi ve sonrasındaki çift kutuplu ve tek kutuplu dünyanın analizini ortaya koydular.

Hemen arkasından, aynı günkü oturumda İslam dünyasının son yüzyılı irdelendi. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sonrasında kurulan ulus devletler, yakın zamanda yükselen halk isyanları ve muhtemel gelecek senaryoları ele alındı.

Üçüncü gün oturumlarında ise Arap devrimlerinin muhasebesi yapıldı ve nereden nereye gelindiği ortaya konuldu. Bu oturumda Arap devrimlerinde yer almış, olayları yaşayan isimlerin yer alması, sunumlara ayrı bir derinlik kattı. Aynı gün yapılan diğer bir oturumda ise Türkiye’nin yüzyıllık muhasebesi idari ve siyasi yönüyle ele alındı, Türkiye’nin yüzyıllık serencamı değerlendirildi.

Dördüncü gün düzenlenen oturumlarda ise meselenin sosyal boyutu mercek altına alındı. İlk oturumda sosyal ve kültürel yapı ele alınarak toplumsal kimlikler ve kültürel değişimin niteliği üzerinde duruldu. Aynı gün düzenlenen diğer bir oturumda ise sanat ve edebiyat ele alındı.

Beşinci gün oturumlarında ise İslami hareket, geçmişi ve bugünüyle masaya yatırıldı, bir nevi kendimize ayna tutuldu. İslami hareketin gelecekte nasıl bir rol oynaması gerektiği üzerinde duruldu ve inşa sürecinde ‘kadın’ın, ‘dil’in ve ‘sosyal medya’nın rolleri tartışıldı.

Bu buluşmada ortaya konulan tebliğler, kapsamlı bir muhasebe ve yeniden inşa için önemli veriler sunmaktadır. Burada meselenin çatısı çatılmış, temel parametreleri ortaya konulmuş ve inşa için gereken enerjinin kaynakları gösterilmiştir.

Bu buluşmada sunumları yapılan tebliğler doyurucu ve derinlikli olmakla birlikte bu konuda son noktanın konulduğu gibi bir iddiada değiliz. Bilakis bu alandaki çalışmaların daha da detaylandırılarak ve farklı boyutlar dâhil edilerek sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü muhasebe, bir kez yapılıp biten bir işlem değil, belli aralıklarla tekrar edilmeyi gerektiren bir süreçtir.

Bu buluşmada sunulan tebliğleri kalıcı olması ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla Tire Yayınları olarak yayınlıyor ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

İÇİNDEKİLER


1. GÜN
Neden Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa? Turgay ALDEMİR


2. GÜN
DÜNYANIN SON YÜZYILLIK MUHASEBESİ

Prof. Dr. Bilal SAMBUR Moderatör

 • Soğuk Savaş Öncesi 20. Yüzyıl Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
 • Soğuk Savaş Dönemi Prof. Dr. Birol AKGÜN
 • Tek Kutuplu Dünya Prof. Dr. Muhittin ATAMAN

İSLAM DÜNYASININ SON YÜZYILI

Emrah KEKİLLİ Moderatör

 • Dağılış: İmparatorluktan Ulus Devletlere Hüseyin ÖZHAZAR
 • Tepki ve Meydan Okuma Azzam TEMİMİ
 • Gelecek Perspektifi Yahya HAMİD

HASBİHAL

 • Azzam TEMİMİ – Yahya HAMİD

3. GÜN
5. YILINDA ARAP DEVRİMLERİNİN MUHASEBESİ: NEREDEN NEREYE?

Emrah KEKİLLİ Moderatör

 • Suriye Halid HOCA
 • Mısır Ebu Mervan SÜLEYMAN
 • Mısır Muhammed UKDE
 • Tunus Muhammed UKDE
 • Libya Emrah KEKİLLİ

TÜRKİYE’NİN YÜZYILLIK MUHASEBESİ İDARİ VE SİYASİ YAPI

Altan ÖZKANLI Moderatör

 • Siyasal Sürecin Analizi Ali ÖZCAN
 • Anayasal Değişimler Üzerinden Türkiye’yi Okumak Ahmet Said ÖNER

HASBİHAL

 • Ramazan KAYAN

4. GÜN
SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI

Prof. Dr. Ali GÜR Moderatör

 • Toplumsal Kimlikler, Değişimler ve Hareketler Prof. Dr. Ergün YILDIRIM
 • Kültürel Değişimin Serencamı Mehmet Ali EMİNOĞLU

SANAT VE EDEBİYAT

Kamer ÇAMURLUOĞLU Moderatör

 • Sanat Cihan AKTAŞ
 • Edebiyat Yıldız RAMAZANOĞLU

5. GÜN
İSLAMCILIĞIN SERÜVENİ

 • Doğuşundan Günümüze İslamcılık Yrd. Doç. Dr. Mahsum AYTEPE
 • Kuşak Değişimi ve Yeni İslami Hareket Abdulvahit YÜCEL

YENİ DÖNEM, YENİ İNŞA, YENİ İSLAMİ HAREKET

Kazım KAYAN Moderatör

 • İslami Hareketin Geleceğinde Kadın Ayşe KAR
 • İslami Hareketin Geleceği ve Dil Sorunu Mehmet ULUKÜTÜK
 • İslami Hareket, Yeni Dönem ve Sosyal Medya Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BABACAN

HASBİHAL

 • 100 Yıllık Muhasebe Hüseyin ÖZHAZAR

6. GÜN
HASBİHAL

 • Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

SONUÇ BİLDİRİSİ