Gençlik bir dönem değil, bir ruhtur. Gençlik bir hazinedir ve geleceğimizin mimarıdır. Gençliğin inşası, geleceğin inşasıdır. Gençliğe sahip çıkmamak, manevi bir soykırımdır. Yanı başımızda sosyal medya üzerinden harekete geçen toplumsal halk ayaklanmalarının başat aktörü konumunda olan gençlik, karşımıza aldığımız bir sorunun adı değil, yanımızda hissettiğimiz bir gücün adıdır. Ailelerin, toplumların, ülkelerin, cemiyet ve cemaatlerin geleceği, yetiştirecekleri yetenekli ve sorumluluk sahibi gençlerin varlığına bağlıdır. Zamanın nesnesi değil, öznesi olan bir gençlik, geleceği inşa edebilir. Hayâ ve edebi kuşanmış, farklı bakabilen, sorgulayan, analiz eden, ufku yaşadığı coğrafyanın dışına taşan bir gençlik, toplumun öncüsü olabilir. Geleceğe yürümek, ancak yetişkinlerin tecrübesi ile gençlerin heyecan ve aksiyonunun buluşturulmasıyla mümkündür. İnsan potansiyelinin en yüksek dönemi olan gençlik; yenilikçi, devrimci ve aksiyonerdir. Gençliği muhafazakârlaşan toplumlar, kendi medeniyetini geleceğe taşıyamazlar.

 

İÇİNDEKİLER


AÇILIŞ SEMİNERİ Turgay ALDEMİR (Yeni Bir Gelecek Tasavvuru)


FORUM – YENİ BİR GELECEK TASAVVURU Necip CENGİL Moderatör

 • Anadolu Platformu Komisyonları Hakkında Bilgilendirme Süleyman DAĞ
 • Konumuz, Yeni Bir Gelecek Tasavvuru Necip CENGİL

PANEL – DÜNYADA VE TÜRKİYEDE GENÇLİK HAREKETLERİ Necip CENGİL Moderatör

 • Dünyada ve Türkiye’de Önemli Gençlik Hareketleri, Sağ-Sol Hareketlerin Deneyimleri Ahmet Turan KOÇER
 • Türkiye’de Müslüman Gençlik: Büyük Doğu, MTTB, Akıncılar, 80 Kuşağı Müslüman Gençlik / Bugüne Taşınması Gereken Değerler Altan ÖZKANLI
 • Gençliğin Yeniden İnşası Hasan DÜNDAR

ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ Hüseyin ÖZHAZAR Moderatör


HASBİHÂL Hıdır AKASLAN Moderatör

 • Vahyin Klavuzluğunda Geleceğin İnşası Mustafa İSLAMOĞLU

PANEL – ARAP DEVRİMLERİ VE GENÇLİK Turan KIŞLAKÇI Başkan

 • Suriye’nin Bugünü ve Geleceği Adem ÖZKÖSE
 • Mısır ve Libya’da Ne Oldu? Hamza İMADUDDİN

SUNUM – YENİ İLETİŞİM ÇAĞINDA TOPLUMSAL HAREKETLER Necadin KARATAŞ Moderatör

 • Alev ERKİLET

SUNUM – TUNUS DİRENİŞİ ARAP BAHARI VE NAHDA HAREKETİ Turan KIŞLAKÇI Moderatör / Mütercim

 • Ali el-ARİD

PANEL – YENİ NESİL VE YENİ NESLİ ANLAMA İkram SOLTAN Başkan

 • 80 Sonrası Gelişmeler Işığında Yeni Gençliğin Analizi Burhanettin CAN
 • Gençlik Eğitiminde Yaşadığımız Sorunlar İbrahim GEZER

SUNUM – ARAP BAHARI VE YEMEN’DE YAŞANAN GELİŞMELER Ömer Faruk KORKMAZ Moderatör / Mütercim

 • Abdullah ZİNDANİ

SUNUM – FİLİSTİN DİRENİŞİ ARAP BAHARI VE İSLAMİ CİHAD HAREKETİ

 • Muhammed el-HİNDİ

SUNUM – MİLLİYETÇİLİK, EMPERYALİZMİN EMELLERİNE HİZMET EDEN BİR ARAÇTIR!

 • Ahmet ÖZCAN

PANEL – 21. YÜZYILDA İSLAM VE MÜSLÜMAN KİMLİĞİNİN GELECEĞİ Metin KAYA Başkan Yeni Çağ’da Müslüman Kimliği Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU Ayetten Mucizeye: Bir Kırılışın Hikâyesi Yaşar DÜZENLİ


HASBİHÂL Canip KAYA Moderatör

 • Nasıl Bir Gelecek? Ramazan KAYAN

SONUÇ BİLDİRİSİ