ANADOLU BULUŞMALARI 9

KUZULUK – 2014

Bizim yaşadığımız temel sorun; ne kendisi kalabilen ne de başkası olabilen bir milletin yaşadığı varoluşsal sorunların ağırlığı altında zihni ve ahlâki bir duruşa sahip olamamaktır. (Turgay Aldemir)

Açılış Konuşması

Muhammed İkbal’in ifadesiyle İslâm; insanoğlunun Allah ile birlikte yaptığı tarihi yolculuğun adıdır. İslâm; insanlık için bir kurtuluş reçetesi olarak ortaya çıkmış ve kısa sürede vicdanlarda karşılık bulmuştur. Bununla birlikte İslâm; tarihte farklılıkları bir arada yaşatarak; bilim, eğitim, sanat, kültür ve ekonomi alanlarında yüksek bir medeniyet ortaya koymuştur.
İslâm coğrafyası; son dönemlerde medeniyete öncülük etme, insanlık için halife olma ve şahitlik misyonunu önemli oranda kaybetmiştir. İçinden çıkılmaz birçok sorunla karşı karşıya kalmış ve hastalıkların sırasıyla gelip yakaladığı bir coğrafyaya dönüşmüştür. Bu duruma nasıl gelinmiştir ve bu durumdan kurtulmanın yolu nedir; nasıl bir dünya istiyoruz ve bunun için nasıl bir çabanın ortaya konması gerekiyor?

Yazının Devamı…

İslami Hareketler ve Milli Görüş Geleneği

Konumuz, Türkiye’deki İslâmi oluşumlar; bu yüzden Türkiye’den, Cumhuriyet’in kuruluşuyla başlayıp genel bir kronolojik bakış sunacağım. Osmanlı’dan aldığımız bir tartışma vardı; Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak… Bu, Yusuf Akçura’nın başlattığı bir tartışmaydı. Osmanlı bir türlü yenilgiyi hazmedememişti. Neden kaybetmiştik ve tekrar ihtişamlı günlerimize nasıl dönebilirdik? Mehmet Akif’e de bakarsak, “Garb’ın ilmini, sanatını alın; Doğu’nun ahlâkıyla birleştirin ve bir medeniyet inşa edin” diyordu. Ama gâvurun yemeğini yiyenler, onun kılıcını kullanacaklardı. Medeniyetimizi kendi tarihimiz, kültürümüz, inancımızdan damıtmamız gerekiyordu. Fakat bize bunu tartışmaya fırsat vermediler.

Abdurrahman Dilipak

Yazının Devamı…

DİN, DEVLET, SİVİL TOPLUM ve CEMAATLER

I. OTURUM

İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

II. OTURUM

GELECEĞİN İHYASINDA REFERANS YAPILAR

III. OTURUM

MEDENİYET FİKRİ VE ÖNCÜ
KUŞAKLAR

IV. OTURUM

DÜNYA İSLAMİ HAREKETLERİNDEN DEĞİŞİM SANCILARI

V. OTURUM

YÖNETİM
KURULU

HASBİHAL

TÜRKİYE İSLAMİ OLUŞUMLARINDA DEĞİŞİM SANCILARI -2

VI. OTURUM

DİN-DEVLET İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE İSLAMİ YAPILARIN DEVLETLE İLİŞKİSİ

VII. OTURUM

ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

VIII. OTURUM

YENİ MEDYA VE ANADOLU AJANSI

IX. OTURUM

DR. ADİL RAŞİD ile

HASBİHAL

YENİ TÜRKİYE NEDİR?

X. OTURUM

SUNUMLAR

CEMAATLERİN GÜÇ İLE İMTİHANI

XI. OTURUM

SONUÇ BİLDİRİSİ

İslâm, insanlığın kurtuluşu için Allah’ın gönderdiği son dindir. İslâm’ın özüne bağlı kalındığı dönemlerde yeryüzü adaletin ve merhametin yaşandığı parlak zamanlara şahitlik etmiştir. Ancak İslâm dünyası son yüzyıllarda insanlığın kurtuluşu için öncülük misyonunu kaybetti. Uzun zamandır birçok hayati sorunlarla karşı karşıya kalan Müslümanların problemlerine çözüm bulamaması bir fetrete neden olmuştur.
Zahiri dindarlaşma ile batıni dünyevileşmenin at başı seyrettiği bir süreçte; asıl hırpalanma Müslümanların ruhunda, kimliğinde ve bilincinde yaşandı.
Artık ilim adamlarımız, yaşanan gelişmeleri ve dünyayı yeniden okumalı ve yorumlamalıdır.

Yazının Devamı…

GALERİ