ANADOLU BULUŞMALARI 11

KIZILCAHAMAM – 2016

Bugün İslam’ın bilinçsiz müntesiplerinin, her türlü iman, akıl ve hikmetten uzak terör şebekelerinin, sevgili Peygamberimizin mübarek ismini sözde bayraklarına nakşederek Din-i mübin-i İslam’a verdiği zarar, azılı düşmanların verdiği zararın fersah fersah ötesine geçmiş durumda. (Turgay Aldemir)

Açılış Konuşması

Turgay Aldemir

Bugün İslam dünyasında var olan şiddetin en önemli kaynağı İslam’ın parçacı okunmasından kaynaklanmaktadır. Kur’an’a, sünnete ve İslam tarihine bütüncül bakmalıyız. Bu tekfirci eğilimlerin samimi olanlarının temel sorunu bu meselelere parçacı yaklaşmalarıdır. Yaşanılan hayatın bütünlüğünden kopuk bir şekilde cihat ile ilgili ayetleri artarda yazarsanız ortaya bugün yaşanılan derin çelişkiler çıkar. Örnek: 15 temmuz gecesi 3 kişiyi katleden askerin sünnete uygun su içmesi

Şiddeti bir yaşam tarzı edinenler asla biz Müslümanların muhatabı olamazlar. İslam ümmetine tarih boyunca yük olmuş, acılar çektirmiş bu zevatı artık sırtımızda taşımaktan vazgeçmeliyiz. Sürekli bir arınma, muhasebe ve özeleştiri olmadığında, ortaya koyduğumuz bir kısım fevri davranışlar bizi derin bir şiddetin içine çeker. Kaldı ki şiddet sadece Müslümanların sorunu da değil.

Şiddet tarih boyunca insanlığın sürekli yüzleşmek zorunda kaldığı bir olgudur. Bu, insanın ıslahı sorunudur. Kimisi bu şiddete din adına başvuruyor, kimisi ulus adına, kimisi kabile adına. Kimileri de ihtirasları uğruna nesli ve geleceği ifsad ediyor.

Turgay Aldemir’in konuşmasının tam metnini Anadolu Platformu’nun sitesinden okuyabilirsiniz.

Yazının Devamı…

Gazi Kılıçparlar

Anadolu Buluşmalarından Kareler

OTURUMLAR

HAYRETTİN KARAMAN

HASBİHAL

DR. AZZAM TEMİMİ

HASBİHAL

YÖNETİM KURULU

HASBİHAL

RAMAZAN KAYAN

HASBİHAL

DARBELER VE SONUÇLARI

I. OTURUM

ŞİDDET, MEZHEPÇİLİK VE DİN

III. OTURUM

İSLAM’DA CİHAD

IV. OTURUM

İSLAM DÜNYASINDA ŞİDDET

V. OTURUM

DARBELER, SONUÇLARI VE YENİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

VI. OTURUM

TEMEL KAYNAKLARA YAKLAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

VII. OTURUM

DİN VE ŞİDDET PARADOKSU

VIII. OTURUM

KAPANIŞ KONUŞMALARI

.

SONUÇ BİLDİRİSİ