“Medeniyet Tasavvurumuz”, Anadolu Platformu tarafından 26-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında Kuzuluk’ta yapılan 5. Anadolu Buluşmaları’nın sempozyum kitabıdır.

2006 yılındaki ilk Anadolu Buluşması’nda “Aile ve İle­tişim”, 2007 yılında “Değer Merkezli Kurumsallaşma”, 2008 yılında “Eğitim ve Sivil Toplum”, 2009 yılında “Erdemli Top­lum”, 2010 yılında ise “Medeniyet Tasavvurumuz” üst başlık­larının irdelendiği sempozyumlar gerçekleştirilmişti.

Bu buluşmalarda, zikredilen üst başlıklar üzerinden ülke­mizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çözüm öne­rileri geliştirildi. Sorunun değil, çözümün bir parçası olabilme­nin gayretleri ortaya konuldu.

Toplumun bütün katmanlarını kucaklamak ve ulaşabi­leceğimiz bütün sorunlarını çözmek, öncelikli meselemizdir. Çalışmaların süreklilik kazanması için bu organizasyonların yapılması bir zorunluluk olarak görülmüştür.

Bizler, Anadolu Platformu olarak medeniyet tasavvuru­muzu oluştururken bugüne kadar ortaya konan bütün hâsıla­lardan faydalanmayı, gerektiğinde yeni perspektifler ekleyerek tasavvurumuzu diri tutmayı ve önder kılmayı esas alırız.

İnsanlığın vicdanını biz taşıyoruz. Evrensel tasavvuru­muz; “beşeri olanı”, “insan-ı kâmile dönüştürme” çabasıdır. Yeniden değerlerimizi yaşatmak, coğrafyamızı adalet ve özgür­lüğün başkenti yapmak için, hep birlikte geleceğe yürüyoruz.

Bu çalışmaların kaybolmaması ve geleceğe ışık tutması için 2010 yılında yaptığımız “Medeniyet Tasavvurumuz” sempozyumu­nu da kitaplaştırıp istifadenize sunuyoruz.

İÇİNDEKİLER


 • Açılış Semineri – Turgay ALDEMİR
 • Medeniyete Bakışımız Prof. Dr. İbrahim GEZER
 • Toplumsal Sorumluluk ve Dayanışma Necip CENGİL
 • Medeniyetimizin Taşıyıcısı Aile Ayşe OKUDAN
 • Medeniyetimizin Taşıyıcısı Aile Necla KOYTAK
 • Medeniyetimizin Taşıyıcısı İnsan Prof. Dr. Mahmut KAYA
 • Dünden Bugüne Yarını Konuşmak Hüseyin ÖZHAZAR
 • Dünden Bugüne Yarını Konuşmak Ahmet ÖZCAN
 • İktisat Tasavvurumuz Ahmet ERTÜRK
 • Medeniyetimizin Eğitim ve Sivil Toplum Boyutu Ahmet GÜNDOĞDU
 • Medeniyetimizin Geleceği; Çocuklarımız ve Gençlik Abdulkadir DÜNDAR
 • Evde Karakter Eğitimi Meral ÖZPÜRÇÜKLÜ
 • Ortaöğretim Mehmet Ali EMİNOĞLU
 • Üniversite Saim DURSUN
 • Mezopotamya’da Birlikte Yaşama Serüveni Altan TAN
 • Davet Ramazan KAYAN
 • Çevre, Çevrebilim ve Gıda Hareketleri Dilaver DEMİRAĞ
 • Nebevi Tüketim mi, Yoksa Hedonist-Hazcı Tüketim mi? Kemal ÖZER
 • Aidiyet ve Gönüllülük Bülent YILDIRIM
 • Aidiyet ve Gönüllülük Mehmet GÜNEY
 • Aidiyet ve Gönüllülük İbrahim BAHAR
 • Medeniyet Tasavvuru Manifestosu Yusuf KAPLAN

Sonuç Bildirisi