Anadolu Platformu tarafından tertiplenen “Erdemli Toplum” başlıklı sempozyum 27 Temmuz – 1 Ağustos 2009 tarihinde Kuzuluk’ta yapılmıştır.

Aynı zamanda kitap için de isim olarak belirlenen “Erdemli Toplum”, Anadolu Buluşmaları 4’ün sempozyum bildirilerinden meydana gelmiştir.

Sempozyum konusu, sunulan bildirilerle farklı boyutları ile ele alınmıştır.

Önemli isimler, konuyla ilgili düşünceler ve alternatifler ortaya koyup tebliğler sunmuşlardır.

Bu tebliğler, tebliğcilerin konuyla ilgili yaklaşımlarını ortaya koymaktadır.

İÇİNDEKİLER


1. GÜN – AÇILIŞ SEMİNERİ

 • Turgay ALDEMİR (Erdemli Toplum’a Yürürken)
 • Necip CENGİL (Dünyamızda Cenneti Yaşanır Kılmak)

AİLEDE ERDEM

 • Eşler Arası Erdemli İlişki Esan GÜL
 • Yitip Giden Erdemin Ardından Hıdır AKASLAN
 • Çalışmalarımızda ve Eğitim Düzenimizde Erdemi Yakalamak Alparslan DURMUŞ

2. GÜN

 • Düşüncede ve Eylemde Erdemli Toplum Cevat ÖZKAYA
 • Kadın’ın Erdemli Yüzü  Cihan AKTAŞ
 • Erdemli İnsan Olarak Vicdan Düşüncesi  Yıldız RAMAZANOĞLU
 • Ahlakta ve Sanatta Erdem Metin Önal MENGÜŞOĞLU
 • Manevi Terbiyede Ahlak ve Erdem Süleyman DAĞ
 • Âlem, İnsanın Dış Yüzü; İnsan, Âlemin İç Yüzüdür brahim ÖZMANTAR

3. GÜN

 • Vahyin İnşa Ettiği Erdemli Toplum İhsan ELİAÇIK 
 • İslam Dünyasının Yeniden Dirilişi Bülent YILDIRIM
 • Tarih Bilinci ve Biz Ahmet AĞIRAKÇA
 • Tarih Anlayışımız İhsan Süreyya SIRMA
 • Tarih, İnsan ve Toplum Ümit AKTAŞ

4. GÜN

 • Erdemli Toplumda Siyaset ve Medya Ali BULAÇ
 • Erdemli Toplumda Birlikte Yaşamak Altan TAN
 • Dilin Erdemi Davut ÖZGÜL
 • İslam Dünyasının Kullanacağı Din Dili Turan KIŞLAKÇI
 • Farklı Din Dillerinin Etki ve Kapsamı Ahmet KÜÇÜK

5. GÜN

 • Erdemli Toplumda Kardeşlik Hukukumuz Mehmet GÜNEY 247
 • Yakın Dönem İslami Çalışmaların Analizi İbrahim BAHAR 262
 • Dün – Bugün (Değerlendirme) Hanifi FIRAT 269
 • Sivil Dayanışma ve Duyarlılıkta Erdem Necati CEYLAN 271
 • İnfakta Erdem Gazi KILIÇPARLAR 276
 • Davette Erdem Abdurrahman ATEŞ 286
 • Eğitimde Erdem Canip KAYA 299

6. GÜN Erdemli Toplumun Temeli Olarak Ahlak ve Buhranımızın Çareleri

 • Ramazan KAYAN