Anadolu Buluşmaları 10. Yıl “Yüzyıllık Muhasebe ve Yeniden İnşa”
Moderatör: Emrah Kekilli
Dağılış: İmparatorluktan ulus Devletlere
Hüseyin Özhazar
Tepki ve Meydan Okuma: İslami Harekeler ve Arap Baharu
Azzam Temimi
Gelecek Perspktifi
Yahya Hamid