Uğrumuzda çaba sarf edenleri şüphesiz yollarımıza ileteceğiz. Allah iyi insanlarla beraberdir.” (Ankebut, 69)

Anadolu buluşmaları 2006 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleşiyor. Bu girişimle ülkemizin ve İslam dünyasının fikri, tecrübi ve kültürel birikimlerinin paylaşımı için bir zemin gerçekleştirilmiş oluyor. Ülkemizin ve İslam dünyasının önemli aydınları, kanaat önderleri ve duyarlılık sahibi insanlarımızın katılımıyla gerçekleşen bu buluşmalarda ülkemizin ve bölgemizin önemli gündemleri tartışılmakta, farklı tecrübeler harmanlanmakta ve ortak bir algı ve hassasiyet oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu buluşmalar sayesinde çağa söylenmesi gereken sözümüzü birlikte düşünerek, tartışarak, üreterek, geliştirerek, uygulanabilir projelere dönüştürerek hayata geçiriyoruz. Bu buluşmalar sayesinde umudu daha canlı tutmak mümkün olabilmektedir. Anadolu Platformu, yaşamış olduğumuz zamanın ve coğrafyanın bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk bilincinin eseri olarak tevhit, adalet, özgürlük, meşveret, merhamet, ahlak ve onur merkezli bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Bu bilince sahip insanların özverili çalışmaları sayesinde de büyüyerek yoluna devam etmektedir. Uzun soluklu kutlu bir yürüyüştür bu. Yaşadığımız toprakların yeniden bir selam yurdu, bir barış adası olması için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bambu ağacının hikâyesi, önemli derslerle yüklüdür. Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir: Önce ağacın tohumunu eker, sular ve gübrelerler. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohumu yeniden sulayıp gübrelerler. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumunu sular ve gübrelerler. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru şudur: Bambu ağacı 27 metre boyuna altı haftada mı yoksa beş yılda mı ulaşmıştır? Bu sorunun cevabı tabi ki beş yıldır. Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edilebilir miydi? Anadolu Platformu, küçük ve yalın cümlelerle başlattığı yürüyüşünde hakikati sabırla dillendirmeye devam edecektir.